META NAME="robot" CONTENT="index,follow">
 
home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
milieuadvies

Hulp bij Omgevingsvergunning

Milieuadvies is een breed begrip en kan betrekking hebben op het enkel zorgvuldig invullen van het vergunningsaanvraagformulier tot het verrichten van detail onderzoek op de verschillende deel gebieden zoals daar zijn.

1. bodem
Meer over onze activiteiten m.b.t bodemondezoek
Meer informatie over bodem

2. archeologie

Meer over onze activiteiten m.b.t archeologisch onderzoek

3. geluid

Meer over onze activiteiten m.b.t akoestisch onderzoek
Meer informatie over geluid

4. trillingen

Meer over onze activiteiten m.b.t trillingsonderzoek
Meer informatie over trillingen

5. lucht
Meer over onze activiteiten m.b.t luchtondezoek
Meer informatie over lucht

6. licht
Meer over onze activiteiten m.b.t lichtondezoek

7. geur
Meer over onze activiteiten m.b.t geurondezoek
Meer informatie over geur

8. stof
Meer over onze activiteiten m.b.t stofondezoek

9. water
Meer over onze activiteiten m.b.t watertoets
Meer informatie over water

10. ecologie
Meer over onze activiteiten m.b.t eco-scan

11. afvalstromen mileu
Meer over onze activiteiten m.b.t mileuondezoek

Over deze verschillende deelgebieden treft u op onze website informatie, advies en toelichting aan in de vorm veelal een korte omschrijving wat het deelgebied behelst en onder de knop informatie in de vorm van pfd-files veelal gedetailleerde informatie.

AV-CONSULTING is van oudsher gespecialiseerd in de hinder thema's uit de Wet milieubeheer zoals, akoestisch onderzoek, trillingsonderzoek, geuronderzoek, luchtonderzoek, stofonderzoek. Veelal worden er prognose onderzoek verricht bij nieuwe ontwikkelingen met behulp van geografische rekenmodellen zoals Geonoise, Geoaire, Stacks en andere gespecialiseerde software. In situ metingen worden verricht met gespecialiseerde apparatuur.

Met name op het gebied van geluid- en trilling heeft ons bureau ruim30 jaar ervaring en expertise opgedaan.

 
AV-CONSULTING B.V. ® Milieuadvies
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer