home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke OrdeningWet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Ruimteakoestiek

Ruimteakoestiek

Ruimteakoestiek of zaalakoestiek houdt zich bezig met het gedrag van geluid binnen een ruimte. Het gedrag van geluid binnen een ruimte is onder andere afhankelijk van de vorm en grootte van die ruimte en van het totale absorberende oppervlak dat in de ruimte aanwezig is.

In woningen, onderwijsgebouwen, vergaderruimtes en kantoorgebouwen is vooral de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid binnen een ruimte belangrijk. De nagalmtijd wordt bepaald door te meten hoe lang het duurt voordat een bepaald geluid (roze ruis) met bijvoorbeeld 60 dB is afgezwakt binnen een ruimte. Is deze nagalmtijd te lang, dan heeft dat direct gevolgen voor de spraakverstaanbaarheid binnen deze ruimte. De spraakverstaanbaarheid in een ruimte is te verbeteren door het aanbrengen van absorberende materialen op de juiste plaatsen in deze ruimte.

Ook de diffusiteit van het geluid in een zaal speelt een rol. Er wordt in de meeste gevallen naar gestreefd om een zo homogeen mogelijk geluidsveld te krijgen binnen een ruimte. De homogeniteit van het geluidsveld is afhankelijk van de manier waarop het geluid door de wanden gereflecteerd wordt.

AV-CONSULTING B.V. kan met behulp van een roze ruis generator de nagalmtijd van een ruimte meten en aanbevelingen doen met betrekking tot het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Ook kunnen wij aanbevelingen doen met betrekking tot de diffusiteit van het geluidsveld binnen een ruimte.

 
AV-CONSULTING B.V. ® Ruimteakoestiek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer