home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Watertoets

Watertoets

Indien er sprake is van nieuwbouwplannen op een locatie kan er door de overheid een Watertoets geëist worden. Door middel van de Watertoets worden de effecten van de werkzaamheden op de waterhuishouding in het gebied in beeld gebracht. Hierdoor kunnen problemen zoals wateroverlast en watervervuiling worden voorkomen De bedoeling is om door middel van de Watertoets tot een duurzaam waterbeheer te komen.

De watertoets is een proces waarin overleg plaatsvindt tussen betrokken partijen en waarin afspraken worden gemaakt over invulling van de wateraspecten in het plangebied. Uitgangspunt hierbij zijn de criteria en richtlijnen van het betreffende waterschap.

Het resultaat van de watertoets is een rapportage (integrale waterstudie) waarin de resultaten van het proces zijn beschreven en de diverse wateraspecten zijn samengevat. De rapportage dient als hulpmiddel voor het opstellen van de waterparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan. De waterparagraaf is wettelijk verplicht gesteld en is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

Downloads Watertoets
watertoets handboek watertoets
bestuurlijkenotitie
aan de slag met watertoets
handreiking 2 watertoets
mvt wetsvoorstel wro


Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over water
 
AV-CONSULTING B.V. ® watertoets
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer