Muziek

Muziekniveaus cafe, restaurant en disco

Ons bureau heeft in het verleden honderde horeca panden doorgemeten voor horeca-exploitanten en de grote bouwerijen. Hierbij is veel kennis opgedaan over de bepalende geluidstransmissie paden die van belang zijn voor het verbeteren van de geluidsisolatie bij horecapanden. Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen is tevens van belang welk muziekniveaus wenselijk is voor de exploitatie van de horeca gelegenheid. Voor de exploitatie van een discoruimte is in den regel een muziekgeluidniveau noodzakelijk van circa LAeq = 95 á 105 dB(A). In een zaal met een bar is in den regel een muziekgeluidniveau nood­zakelijk van circa LAeq = 75 á 85 dB(A). Een indicatie van de te
verwachten geluid­ni­veaus, afhan­kelijk van de aard van de horeca-inrich­ting, is gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Indicatie van de te verwachten muziekgeluidniveaus in dB(A) t.o.v. 20 [uPa]

Muziekkenmerken Geluidniveaus

Restaurant: 
– praten + achtergrondmuziek70 –75 dB(A)
Café: 
– rustig (bruin) café/bar 
– café/bar met jukebox 
– café/bar, drukke bar 
– café/bar, jongerenbar 
– café/bar + dansen 


75 – 80 dB(A)
80 – 85 dB(A)
85 – 90 dB(A)
90 – 95 dB(A)
90 – 100 dB(A)
Disco: 
– voor ouder publiek 
– voor jongeren 
– met live muziek

85 – 95 dB(A)
90 – 105 dB(A)
95 – 115 dB(A)

Voor horeca wordt een bedrijfsduurcorrectie toege­past (behalve in bepaalde situaties) en wordt rekening gehouden met de toeslag van 10 dB(A) voor herkenbaar muziekgeluid. Voor de berekeningen wordt meestal het standaard popmuziekspectrum aangehouden zoals gegeven in tabel 2.

Tabel 2 : Standaard popmuziekspectrum zoals gepubliceerd door M.J. Tennekes in het tijdschrift “Geluid en omgeving” van december 1988 c.q. de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Octaaf-banden 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Muziek-spectrum -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10