Bemand trillingsonderzoek

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Bemand trillingsonderzoek SBR-richtlijn A & B 

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden tengevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woning of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook kan het zo zijn dat door de aanleg van bijvoorbeeld een verkeersdrempel voor uw pand u te maken krijgt met schade aan uw pand.

 

Trillingsmeter voor gebouwschade.AV-Consulting heeft geavanceerde apparatuur om trillingsniveau vanwege deze bouw- of sloopactiviteiten te meten en in kaart te brengen. Voor het meten van de trillingsniveaus worden er trillingsmetingen verricht met behulp van bijvoorbeeld de Vibra en nieuw de ABC Mem’s plus of vergelijkbare gecertificeerde trillingsmeetapparatuur. De metingen worden verricht volgens de zogenaamde SBR-richtlijn. Er zijn drie richtlijnen te weten; SBR-richtlijn-A (Schade aan gebouwen), SBR-richtlijn-B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR-richtlijn-C (Schade aan apparatuur). Het meeste komt toetsing aan de richtlijnen A en B voor. Toetsing aan richtlijn C komt ook steeds vaker voor.

Zo heeft AV-Consulting trillingsonderzoek verricht tijdens heiwerkzaamheden in de nabijheid van de Sdu-drukkerij waar onze paspoorten worden gemaakt of bijvoorbeeld in de behandelkamer van een ooglaserinstituut.

De metingen en inventarisatie vinden meestal plaats gedurende maximaal één halve werkdag (metingen bijvoorbeeld in de woonkamer en/of slaapkamer of op de fundatie zulks in overleg met de opdrachtgever en/of de bouwdirectie). Als de metingen langer dan een halve werkdag duren kan er wellicht gekozen worden voor onbemande trillingsmetingen. Hierbij worden waarschuwingsdrempels en alarmdrempels in de meter ingesteld en vindt er via GPRS of LAN verbinding data overdrachtplaats naar een dataserver van AV-Consulting die toegankelijk kan worden gemaakt voor de opdrachtgever via het Internet.

De meetresultaten worden uitgewerkt en getoetst aan de SBR-richtlijnen. Het is ook mogelijk dat er getoetst wordt aan de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998, het laatst is vaak aan de orde bij bedrijven die trillingseisen zijn opgelegd in het kader van de Wet milieubeheer. De resultaten van de metingen worden in een beknopte rapportage worden vastgelegd. Tevens zal er een vergelijking worden gemaakt tussen de achtergrond trillingsniveaus vanwege bijvoorbeeld het doorgaande verkeer in relatie tot de trillingsniveaus vanwege de vrachtwagens of bouw- en sloopactiviteiten.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk