Onbemand Trillingsmonitoring SBR-richtlijnen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Onbemand trillingsmonitoring SBR-richtlijnen A, B of C 

Het verrichten van trillingsmetingen en trillingsbewaking kan ook onbemand plaatsvinden. Dit kan op twee manieren. Enerzijds via normaal dagelijkse rapportage van de gemeten trillingsniveaus. Hiervoor wordt de meter uitgerust met een GPRS-modem met machine-two-machine sim-kaartje. Vervolgens wordt ingesteld op welk tijdstip de data wordt verzonden naar een vooraf ingestelde e-mail adres. Op grond van onze ervaring met projecten waar onbemande trillingsmetingen worden uitgevoerd hebben wij gemerkt dat dit bij grotere bouwprojecten zoals bijvoorbeeld bij de HSL en de Noord-Zuidlijn onvoldoende is.

Bij grote projecten wil de uitvoerder en/of opzichter direct een waarschuwing krijgen via sms als er bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Ook wil hij direct on-line vanuit voorbeeld de bouwkeet of het kantoor kunnen zien welke trillingsniveaus er zijn opgetreden c.q. optreden. Op deze wijze kan hij direct ingrijpen.

AV-Consulting heeft hiervoor een systeem laten ontwikkelen waarbij via gprs, lan, wireless lan of radioverbinding de trillingsbelasting gevolgd kan worden waarbij waarschuwings- en alarmdrempels ingesteld kunnen worden. De LB-datalogger bewaakt en registreert diverse signalen en presenteert deze via het Internet via pushdata. Dit is een nieuwe techniek die significant afwijkt van de thans gebruikelijke telemetrie. Traditioneel ‘belt’ u of een computerserver in op de diverse meetpunten om van daaruit de date te downloaden. Bij ons systeem werkt het andersom, het meetpunt pushed te data naar de server zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Bij een afwijking van de ingestelde meetwaarde (on-line te veranderen) wordt de gebruiker direct gewaarschuwd middels een sms en/of e-mail bericht. Tevens worden alle meetwaarden naar de server gepushed, opgeslagen en gepresenteerd middels een overzichtelijk logboek. Dit logboek is toegankelijk via het Internet middels uw persoonlijke inlogcode. U kunt dus via het Internet via de web-site van AV-Consulting de meetwaarde volgen op het project. De I/O configuratie van de LB is uit te breiden met uitbreidingsmodules en/of met draadloze sensoren (RF). Per LB kunnen zo bijvoorbeeld geluid, trillingen, temperatuur, windrichting en vochtigheid worden ge-monitord en gevolgd worden via het Internet. Ook kunnen automatische rapporten worden gegenereerd die automatisch verstuurd kunnen worden naar bijvoorbeeld de bouwdirectie. Of de waarden worden geprojecteerd op kaartmateriaal. Hieronder ziet u een toepassing waarbij zowel trillingen vanuit een vibra-sbr en geluid worden gemonitord via de compacte LB-box. Op dit moment wordt er gewerkt aan een volledig selfsupporting energie-arm systeem die gevoed wordt met foto voltaische lichtcellen. Het systeem is zeer compact 20 x 20 x 10 cm is mogelijk.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk