Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Geluid meetgrootheden

Grootheden zoals geluidsdruk, versnelling, geluidsintensiteit, kracht, energiedichtheid etc. die in decibel (dB) worden Uitgedrukt hebben een basiseenheid. Bij een geluidsdrukniveau is dit 2 * 10^-5 Pa., dit is de (gemiddelde) gehoordrempel die wetenschappelijk is vastgesteld. Decibels zijn niets anders dan een logaritmisch verhoudingsgetal. Bij geluid is dit:

Geluiddrukniveau in dB = 20 * log (geluidsdruk in [Pa] / referentie geluidsdruk in [Pa]).
Stel geluidsdruk is 1 [Pa] Dan in het geluidsdrukniveau: 20xlog ( 1 / 2*10^-5). Resulterend in een geluidsdrukniveau van afgerond 94 dB.
Stel de geluidsdruk is 2 * 10^-5 [Pa] dan wordt het geluidsdrukniveau 0 dB.

Een dB(A), dwz een A_gewogen geluidsdrukniveau krijgt met door het meetsignaal te filteren naar de gevoeligheid van het menselijk oor. Zie hiervoor DBA-dBC-correctiewaarden.htm en frequentie-analyse-weegfilters.htm.

(c) copyrights Ad Vreeswijk


Geluid meetgrootheden