Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Geluidbronnen in een ruimte

Als een geluidsbron in een ruimte is opgesteld hebben we te maken met een direct geluidsniveau, d.w.z. het geluid van de bron bereikt de microfoon of ons oor direct zonder tussenkomst van reflecties en een zogenaamd nagalmniveau, d.w.z. het geluidsniveau bereikt ons via reflecties (indirecte geluidsveld), ook de opstelling van bron is hierbij bepalend (dit wordt verdisconteerd in de Q-factor). Binnen de zogenaamde galmstraal is het directe geluid maatgevend en daarbuiten het indirecte geluid. De galmstraat wordt berekend met de volgende formule: (c) copyrights Ad Vreeswijk

Geluidbronnen in een ruimte