Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Roze en witte ruis
Hieronder ziet u het verschil uitgelegd tussen roze ruis en witte ruis. Roze en witte ruis wordt gebruikt om testmetingen, controle en geluidsisolatie metingen mee te verrichten. U kunt het eenvoudig gezegd zien als een soort ‘norm’ geluid. Het verschil tussen roze en witte ruis is de energieverdeling. Bij witte ruis krijgt elke frequente dezelfde hoeveelheid energie omdat bij het oplopen van de octaafbanden het aantal frequenties toeneemt – telkens een verdubbeling – neemt de energie (geluidsdruk) per octaafband ook toe, en wel met 3 dB (een verdubbeling in bij geluid 3 dB vanwege de logaritmische schaal). Bij roze ruis  heeft elke octaafband dezelfde hoeveelheid energie, dus in de lage frequenties wordt meer energie gestopt dan in de hoge frequenties (hoe hoger de octaafband, hoe meer frequenties per band dus per frequentie minder energie). Het spectrum van roze ruis is dus vlak. Bij geluidsisolatie metingen wordt meestal met roze ruis gemeten omdat dan bij een zelfde versterker-luidspreker combinatie meer laagfrequent geluid wordt geproduceerd hetgeen van belang is voor een nauwkeurige meting.  
roze en witte ruis