Basis eigenschappen van geluidsgolven

Basis eigenschappen van geluidsgolven, eigenschappen en beknopte informatie

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie over geluid of geluidsmetingen of wilt u en vrijblijvende offerte ontvangen voor een akoestisch onderzoek neem dan gerust contact met ons op tel.: 0182-352311. Wilt u informatie over het aankopen van een geluidsmeter neem dan ook gerust even contact op met ons voor een gratis advies.

Basis eigenschappen van geluidsgolven. Op deze pagina een paar basis formules voor geluidberekeningen, enkele geluid gerelateerde grootheden en hun eenheden, de akoestische intensiteit en deeltjes snelheid. Meer informatie over geluid en geluidsmetingen kunt u vinden op deze pagina.

Misschien ook nog even goed om een opmerking te plaatsen over geluidsmeter, aangezien wij regelmatig daarover vragen krijgen. Een moderne geluidsmeter bevat twee meetcircuits. De SLM (geluidsmeter) en RTA (real time Analyzer). Daar kunnen dus (meestal kleine) verschillen in zitten qua meetresultaat. Dat komt doordat bij de geluidsmeter het signaal door een filter wordt gestuurd (bijvoorbeeld A, C filter).  Bij de Analyzer, wordt het signaal door een octaaf-, tertsfilter etc. Daarna wordt op bijvoorbeeld octaafbandniveau een weging toegepast (bijvoorbeeld A-weging). Als je dan vervolgens alle (bijvoorbeeld) octaanbanden bij elkaar optelt in dB(A), dan kan er een verschil optreden met het gemeten niveau. Bepalend / juiste is het niveau gemeten met de geluidsmeter (SLM-deel), dat valt ook onder de IEC-61672-1 classificatie bijvoorbeeld klasse-1.

Nog iets over de IEC-norm. Deze bestaat uit drie delen IEC-61672-1 daarin staan de eisen waaraan de geluidsmeter moet voldoet, de IEC-61672-2 gaat over type goedkeuring (in sommige landen verplicht) en de IEC-61762-3 waarin het kalibratie protocol staat beschreven.  Over de type goedkeuring. Veel landen hebben vastgelegd dat de type goedkeuring bij hun eigen nationale Notified Body moet gebeuren.  Meer informatie op de website van ons kalibratie lab, meestal wordt in Nederland verwezen naar de PTB-approval.

Basiseigenschappen van geluidsgolven
Basiseigenschappen van geluidsgolven

Basiseigenschappen van geluidsgolven

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk