Bedrijfsduurcorrectie meteocorrectie geluid

Akoestisch Onderzoek: Toepassen van de bedrijfsduurcorrectie bij Akoestisch Onderzoek

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).  Wilt u meer informatie over het toepassen van een bedrijfsduurcorrectie bij akoestisch onderzoek of wilt u een vrijblijvende offerte voor een Geluidsonderzoek of Geluidsmeting neem dan vrijblijvend contact met ons op Bel.: 0182-352311.
Akoestisch Onderzoek Industrielawaai SoundPLAN
Akoestisch Onderzoek Industrielawaai SoundPLAN

Bedrijfsduurcorrectie meteocorrectie geluid

Om de geluidsbelasting vanwege een geluidsbron te berekenen zijn er bepaalde correctie factoren die de uiteindelijke geluidsbelasting vanwege een geluidsbron beïnvloeden. Deze correcties zijn vastgelegd in ondermeer de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai. Hieronder een overzicht van de meteocorrectie en bedrijfsduurcorrectie. In het akoestisch onderzoek dat wordt uitgevoerd worden deze parameters verrekend door de software. In Nederland veelal Geomilieu / Soundplan in het buitenland bijvoorbeeld via Soundplan. Voor vrijwel alle geluidsbronnen geldt dat er een bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast om te corrigeren voor de bedrijfsduur die een geluidsbron in werking is. Een uitzondering hierop is muziekgeluid. Bij een akoestisch onderzoek voor een Horecabedrijf wordt er geen bedrijfsduurcorrectie toegepast om het muziekgeluid. Daarnaast wordt herkenbaar muziekgeluid bij de beoordeling “bestraft”met +10 dB. Voor intermitterend of tonaalgeluid is dit +5 dB. De wijze waarop een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden voor bedrijf staat in de HMRI (Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening). Metingen worden verricht met geluidsmeters die voldoen aan de IEC richtlijn, IEC-61672-1: 2013, deze geluidsmeter en bijbehorende kalibrator wordt elk jaar gekalibreerd.

Bedrijfsduurcorrectie meteocorrectie geluid


Bedrijfsduurcorrectie meteocorrectie geluid
Bedrijfsduur en Meteocorrectie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai SoundPLAN