Benoemen van het geluid

Geluidsoverlast het het benoemen van het geluid

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie neem dan telefonisch contact met ons op. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een vrijblijvende offerte Bel.: 0182-352311 of stuur ons een e-mail.

Benoemen van het geluid bij geluidsoverlast
Het geluid kan onderverdeeld worden in de oorsprong van het ontstaan. Hierin worden onderscheiden contactgeluid en lucht­geluid. We spreken van contactgeluid als er sprake is van een bron die een constructie aanstoot die vervolgens weer de lucht in trilling brengt waardoor het waargenomen wordt als geluid. Bij luchtgeluid wordt door de bron de lucht in de directe omgeving van deze bron in trilling gebracht.Voorbeelden van contactgeluiden zijn:
1) Loopgeluiden van de buren;
2) Boren in muren;
3) Het slaan van de leidingen van appendages;
4) Liftinstallaties;
5) Traplopen bij de buren;
6) Pompen van CV-ketels;
7) In de kelder opgesteld hydrofoor.

Voorbeelden van luchtgeluid zijn:

1) Televisie;
2) Menselijk stemgeluid;
3) Geluidinstallaties;
4) Blaffende honden;
5) Telefoonbel.

Naast de hierboven genoemde omschrijving wordt er ook vaak gesproken over omloopgeluid en flankerend geluid. Met omloop­geluid wordt bedoeld het geluid dat bijvoorbeeld tussen twee ruimten via een gemeenschappelijk luchtkanaal wordt overgedragen.

Met flankerend geluid wordt het geluid bedoeld dat via een in twee ruimten doorlopend vlak wordt doorgegeven van de zend- naar de ontvangruimte, zoals bijvoor­beeld een doorlopende vloer- of kapconstructie.

In figuur 2.2. is schematisch het verschil tussen omloopgeluid en flankerend geluid weergegeven.

Geluidsoverlast benoemen, omloopgeluid, flankerend, geluid