Calibratie geluidmeetapparatuur

Terug naar overzicht

Calibratie. Geluidsmeters worden gekalibreerd volgens de IEC-61672-3. Wij werken samen met AVCL. Neem vrijblijvend contact op het onafhankelijke calibratielaboratorium voor een snelle en deskundige kalibratie.Of neem telefonisch contact op Tel.: 0182-352311.Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Calibratie geluidmeetapparatuur
Meestal wordt gecalibreerd bij 94 dB (1 Pa)of 114 dB. (10 Pa) .De geluidscalibratie van meetapparatuur is van belang bij het verrichten van geluidsmetingen. Voor de kalibratie van het geluidsmeetsysteem zijn een aantal kalibratie (Geluidcalibrator.htm) mogelijkheden voorhanden. Hieronder vind u de belangrijkste. De pistonfoon en de normale elektrische geluidscalibrator. Een pistonfoon is gebaseerd op werkelijke geluidsdruk die door een klein zuigertje in een kleine ruimte wordt opgewekt, terwijl een akoestische kalibrator is gebaseerd op een kunstmatige geluidsbron.

Pistonphone Bruel & Kjaer
Pistonphone Bruel & Kjaer
Multifrequentie kalibrator van Bruel & Kjaer
Multifrequentie kalibrator van Bruel & Kjaer
Vormen van calibratie geluidmeetapparatuur
Vormen van calibratie geluidmeetapparatuur


Calibratie geluidmeetapparatuur

Wanneer moet uw een geluidsmeter of kalibrator  opnieuw gekalibreerd moet worden is afhankelijk van een aantal zaken. Meestal geeft de fabrikant hiervoor een aanwijzing omdat zij bekend zijn met het eigenschappen van het instrument. Het heeft ook te maken met het type instrument en het gebruik en/of beschadiging of vallen van het instrument. Er staan ook aanwijzingen in normen zoals de NEN 3140 en in de bijlage van NEN 10012 ook het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten geeft in een aantal publicaties handreikingen voor de kalibratietermijn van diverse instrumenten. Globaal geldt een kalibratie termijn voor kalibrators en geluidsniveau meters van 1 jaar. Voor de meeste bedrijf die bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem hebben volgens ISO-9001 kan volstaan worden met een afgeleide kalibratie, dat wil zeggen dat de kalibratie herleidbaar is naar de SI-standaard. Een volledige kalibratie van een geluidsmeter gebeurd volgens de IEC-61672-3 : 2013