DBA dBC correctiewaarden geluid

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

DBA dBC correctiewaarden

Indien er op het meetsignaal geen weegfiltering is toegespast, wordt er meestal gesproken over geluiddrukniveau terwijl er over geluidniveau wordt gesproken indien er een weging is toegepast. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over de frequentie-afhankelijke weegfilters. De bekendste is de A-wegin­g. Indien tijdens de metingen het A-filter is toegepast, wordt het geluidniveau uitgedrukt in dB(A). Deze weegfunctie komt goed overeen met de frequentie gevoeligheid van het menselijk gehoor bij normale geluidniveaus. Het aantal weegfilters dat gedefinieerd is, komt overeen met de gevoeligheid van het menselijk gehoor; deze weegfilters zijn afgeleid van de isofooncurven. Deze lijnen van gelijke luidheid tonen aan dat het menselijk gehoor gevoe­liger is, voor hoge tonen (frequen­ties) en minder gevoelig voor lage tonen (frequen­ties).

Internationaal zijn er vier verschillende weegfilters genormaliseerd namelijk “A”, “B”, “C” en “D”. Het D-filter wordt in Nederland niet of nauwelijks gebruikt. De A, B en C weeg­filters volgen globaal de 40, 70 en 100 foon­lijn. Een overzicht van de karakteristieken van de A, B en C filters zoals voorgeschreven in IEC 651, is gegeven in figuur 6.5.. In het algemeen wordt er voor verschilmetingen (bepalen van isolatie-waarden) geen weegfilter toegepast. Voor de beoordeling van hinderaspecten wordt veelal het A-filter toegepast.

Overzicht van de correctie-waarden bij de weegfilters dB(A) en dB(C). Meestal wordt er gemeten in dB(A) hetgeen u instelt op uw geluidsmeter. Als u dit niet in heeft gesteld en u heeft spectraal het geluid gemeten kunt u achteraf corrigeren door de waarden uit onderstaande tabel per octaaf of tersband af te trekken van de geluidsniveau die u  liniair heeft gemeten heeft. Zie ook de informatie isofonen.htmDBA dBC correctiewaarden


DBA dBC correctiewaarden