Doorsnede trillingsopnemer

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Doorsnede trillingsopnemer bruel kjaer

Voor het registreren van trillingen worden als transducent trillingsopnemers gebruikt die verplaatsing, snelheid of versnelling registreren. Zoals bekend kunnen deze grootheden, mits de frequentie bekend is, naar elkaar omgerekend worden.
In de “dagelijkse” praktijk wordt voor het verrichten van trillings­metingen tegenwoordig veelal gebruik gemaakt van een versnel­lingsopnemer, met name vanwege de hoge gevoeligheid, de rechte frequentie-karakteristiek alsmede het geringe gewicht van de opnemers. Desgewenst kunnen de met behulp van deze opnemers gemeten versnellingsniveaus met een integrator in de meetketen worden omgewerkt tot een snelheidssignaal.

Het registreren van trillingsniveaus kan noodzakelijk zijn tenein­de te bepalen welk constructie-onderdeel bijvoorbeeld het meeste bijdraagt aan het geluidniveau in een ruimte of tenein­de een uitspraak te kunnen doen over de schadelijkheid of hinderlijkheid van trillingen. De keuze van de opnemer is afhankelijk van het trillingsprobleem.

In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van versnellings­opnemers waarvan de werking berust op een seismisch-systeem (tegenwoordig zijn de Mem’s versnellingsopnemers in opmars).
Het hart van een versnellingsopnemer bestaat uit een piëzo-element dat de eigenschap heeft een spanning af te geven dat evenredig is met de kracht die hierop wordt uitgeoefend wanneer dit element geladen is in compressie of shear. De versnellingsopnemer bestaat traditioneel uit een massa-veersysteem bestaande uit een reactie-massa en de veer van het piëzo-element. In het delta-shear ontwerp van Brüel & Kjaer wordt gebruik gemaakt van drie massa’s en drie  piëzo-elementen die zich gedragen als een veer tussen de basis van de opnemer en de seismische massa. Het frequentie-gebied waarin de versnellingsopnemer gebruikt kan worden, ligt ver onder de resonantie-frequentie van het massa-veersysteem van de versnellings­opnemer.

Hoewel normaliter bij trillingsmetingen gebruik wordt gemaakt van een aparte voorversterker zijn er tevens versnellingsopnemers waarbij een voorversterker is ingebouwd.

Voor het registreren van trillingen worden als transducent trillingsopnemers gebruikt die verplaatsing, snelheid of versnelling registreren.
Trillingsmeter met twee trillingsopnemers

Indien de opnemer een relatief hoog gewicht heeft ten opzichte van het te meten constructie-deel, kan dit de meetresultaten beïnvloeden. Aangezien de opnemers telkens gebruikt zullen worden op andere constructie-onderdelen is het niet mogelijk hiervoor vast correcties te geven (zoals bijvoorbeeld voor microfoons). In het algemeen kan worden gesteld dat de massa van de opnemer klein dient te zijn ten opzichte van het constructie-onderdeel. Aan de hand van de hieronder gegeven relatie kan worden bepaald tot welke frequentie de trillings­opnemer bruikbaar is zodat de meetfout niet groter wordt dan
-3 dB.

Cl   = longitudinale golfsnelheid [m/s]
m    = massa van de opnemer [kg]
r    = dichtheid van het materiaal [kg/m3]
d    = dikte van de plaat (constructie) [m]
f    = frequentie

Hieronder ziet u een doorsnede van een trillingsopnemer.
trillingsopnemer