Equivalent geluidniveau

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Voor de beoordeling van hinder wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde equivalente geluidsniveau. Eenvoudig gezegd is dit qua energie het gemiddeld over een bepaalde tijdseenheid. Het LAmax (level_A_gewogen_max) is het maximale geluidsniveaus in dB(A) bij een integratietijd van 125 [ms] het sound exposure level gaat uit van een integratietijd van 1 sec, hierbij wordt het geludsdrukniveau terug gerekend naar een naar een energetische waarde bij een integratietijd van 1 sec.

Equivalent geluidsniveau
Voor de beoordeling van hinder wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde equivalente geluidsniveau.

Equivalent geluidniveaur