Flankerende en omloop geluid

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Flankerende en omloop geluid
Flankerende en omloop geluid. In onderstaande figuur ziet u de diverse transmissie-paden van het geluid van de een kamer naar een andere kamer. Zoals u ziet komt het geluid niet alleen direct via de gemeenschappelijke scheidingsmuur maar ook via flankerende vlakken zoals vloer, plafond en Zelfde de achterwand. Het effect van te treffen geluidsisolerende maatregelen aan de gemeenschappelijke scheidingsconstructie wordt dus begrensd door de hoeveelheid flankerende geluidstransmissie. Dat ik ook de rede dat bijvoorbeeld bij horecagelegenheden met aanpandige woningen vaak een zogenaamde doos-in-doos constructie gemaakt moet worden. Een horecaondernemer denkt vaak te kunnen volstaan met het verbeteren van zijn plafond om de geluidhinder voor zijn bovenburen weg te nemen. Bij gebruikelijke Geluidsniveaus in de horeca (80-95 dB(A) muziek) zal er (vrijwel) altijd ook in elk geval de flankerende wanden aangepakt moeten worden.

(c) copyrights Ad Vreeswijk

Flankerende en omloop geluid
Flankerende en omloop geluid