Frequentie analyse weegfilters

Geluidsmeting en weegfilter (Frequentie analyse weegfilters)

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Weegfilters en Frequentie analyseBij en geluidsmeting is de weging van van het geluid van belang (lineair, A-gewogen) alsmede de spectrale verdeling van het geluid. Meestal wordt er in dB(A) een geluidsmeting verricht, maar dat kan ook in dB(C) of dB(Z). Vroeger werden er nog meer filters toegepast maar die zie je eigenlijk alleen nog maar op oude geluidsmeter. Sommige geluidsmeters maken gebruik van serieel  geluidsanalyse  en de duurdere meters van real time geluidsanalyse of Fast Fourier Analyse (FFT). Het dB(A) filter volgt de 40 foonlijn, het dB(B) filter de 70 foonlijn, het dB(C) filter de 100 foonlijn en het dB(D) filter werd gebruikt voor vliegtuiglawaai. Hieronder vindt u het verschil in beide methoden alsmede de weegfilters zoals dB(A). Tegenwoordig gebruiken de moderne meters real time frequentie geluidsanalyse in octaafbanden of tertsbanden. De meetresultaten kunnen veelal direct digitaal in een rekenprogramma worden ingelezen om zo het geluidsvermogen van een bepaalde geluidbron te bepalen.
Als u nu moet kiezen bij het kopen van een nieuwe geluidsmeter is veelal een real time geluidsanalyser de beste keuze, tegenwoordig zijn die heel betaalbaar, de voordeligste real time analyzer is waarschijnlijk de BSWA-308S.  U kunt vrijblijvend bij ons en offerte opvragen (Bel.: 0182-352311) voor een geluidsmeting, ook verzorgen wij met ons kalibratie-lab de ijking (kalibratie) van geluidsmeter en trillingsmeter. Naast geluidsdruk metingen met een geluidsmeter c.q. geluidsanalyzer kunnen wij ook geluidsintensiteitsmetingen doen. Dat is soms nodig in ingewikkelde situaties met meerdere geluidsbronnen of om bijvoorbeeld problemen op te sporen.

Frequentie analyse weegfilters

Frequentie analyse weegfilters