Geluid in een gesloten ruimte

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Geluid in een gesloten ruimte

geluid in een gesloten ruimte

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk