Geluid meetgrootheden

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Geluid meetgroothedenGrootheden zoals geluidsdruk, versnelling, geluidsintensiteit,
kracht, energiedichtheid etc. die in decibel (dB)
worden Uitgedrukt hebben een basiseenheid. Bij een
geluidsdrukniveau is dit 2 * 10^-5 Pa., dit
is de (gemiddelde) gehoordrempel die wetenschappelijk
is vastgesteld. Decibels zijn niets anders dan een
logaritmisch verhoudingsgetal. Bij geluid is dit:

Geluiddrukniveau in dB = 20 * log (geluidsdruk
in [Pa] / referentie geluidsdruk in [Pa]).

Stel geluidsdruk is 1 [Pa] Dan in het geluidsdrukniveau:
20xlog ( 1 / 2*10^-5). Resulterend in een geluidsdrukniveau
van afgerond 94 dB.

Stel de geluidsdruk is 2 * 10^-5 [Pa] dan wordt
het geluidsdrukniveau 0 dB.

Een dB(A), dwz een A_gewogen geluidsdrukniveau
krijgt met door het meetsignaal te filteren naar
de gevoeligheid van het menselijk oor. Zie hiervoor DBA-dBC-correctiewaarden.htm en frequentie-analyse-weegfilters.htm.

(c) copyrights Ad VreeswijkGeluid meetgrootheden