Geluidmeting en Stoorinvloeden bij Geluidmetingen

Geluidmeting en Stoorinvloeden bij geluidsmetingen
Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). 
Hieronder ziet u een aantal zaken die een geluidmeting kunnen beïnvloeden en waarmee dus rekening dient te worden gehouden tijdens het verrichten van geluidsmetingen. In vrijwel alle meetnormen inzake het verrichten van een geluidsmeting worden voorwaarden gesteld aan de zaken die hieronder staan vermeld. Een geluidmeting dient in het algemeen te worden verricht met een klasse-1 geluidsmeter volgens de IEC-61672-1.  Bij arbo metingen mag soms nog een klasse-2 meter zijn. Bij de meeste andere normen is meestal een klasse-1 meter noodzakelijk. Hieronder een aantal aandachtspunten bij het verrichten van een geluidsmeting. Van belang is dat stoorinvloeden worden onderkend, het gaat hierbij om body reflecties, effect van de objecten in de omgeving en de invloed van de persoon die de geluidsmeting verricht. Als er buiten wordt gemeten is het gebruik van een goede windbol noodzakelijk om stoorgeluid door wind te elimineren.
Indien de geluidsmeter voor de geluidmetingen wordt gejusteerd/gekalibreerd zijn normaliter de effecten van luchtdruk, temperatuur en relatieve vochtigheid ondervangen. De hele dure meetmicrofoons zoals van Bruel & Kjaer hebben deze effecten zo wie zo heel goed tot een minimum weten terug te brengen, bij de voordeligere microfoons zijn deze invloeden in het algemeen groter maar nog altijd binnen de toleranties die er voor microfoons op klasse-1 geluidmeters gelden.
Bij microfoons is het overigens goed om te weten dat er verschillen zijn tussen microfoons, zo zijn laboratorium microfoons vaak “pressure field” en de microfoon op een IEC geluidsmeter “free field”.  Bij geluidsmeters en geluidmeet microfoons is vrijwel alles minutieus geregeld/afgesproken in een reeks van IEC normen.  

Geluidmeting en Stoorinvloeden bij geluidmetingen
Geluidmeting met NTI Audio XL2 precisie geluidsanalyzer klasse-1
NTI Audio XL2 precisie geluidsanalyzer klasse-1
Geluidmeting met Bruel & Kjaer (tm) precisie geluidsmeter
Bruel & Kjaer ™ precisie geluidsmeter