Geluidrapport Horeca Geluidsmeting

Geluidrapport Horeca

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie over en geluidrapport voor een horecabedrijf neem dan vrijblijvend contact met ons op Bel.: 0182-352311.
Geluidrapport Horeca
Horecabedrijven zoals Cafés disco’s en
partycentra moeten vaak een geluidsrapport overleggen.
Hierbij wordt vooraf met behulp van een kunstmatige
geluidsbron de Geluidsisolatie van het pand doorgemeten
en bepaald wel muziekgeluid er bij de huidige
Geluidsisolatie ten gehore mag worden gebracht,
binnen de geluidseisen uit de AmvB of de Milieuvergunning.
Als de geluidsisolatie onvoldoende is kunnen er
geluidwerende maatregelen worden berekend hiervoor
worden computerprogramma’s gebruikt waarbij
de geluidstransmissie paden doorgerekend kunnen
worden zodat bepaald kan worden welke maatregelen
waar getroffen moeten worden.Enkele aandachtspunten bij een akoestisch onderzoek
bij horecabedrijven is hieronder weergegeven. Zie
voor meer informatie aandachtpunten-horeca-geluidmetingen.htm en geluidonderzoek-horeca.htmMet betrekking tot onderstaande figuur. Tegenwoordig worden de Geluidmetingen en het Akoestisch Onderzoek uitgevoerd volgens de HRMI (Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening) en er wordt gerekend met de standaard geluidspectra uit de NSG publicatie.
Bij geluidreductie metingen wordt gebruik gemaakt van de substitutie methode uit de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening (HRMI). Hierbij wordt door middel van luidsprekers roze ruis in de horecagelegenheid geproduceerd en wordt vervolgen op de immissie-punten en aanpandige woningen geluidsmetingen verricht. Deze metingen worden vervolgens gebruikt om uit te rekenen wat het maximale muziekgeluid mag zijn binnen het bedrijf om nog aan de eisen uit het Activiteitenbesluit te voldoen.  Ook is het mogelijk dat er een rekenmodel gemaakt moet worden met GeoMilieu of SoundPLAN, bijvoorbeeld als het gaat om een functie- of bestemmingsplan wijziging. In een rekenmodel kan ook de geluidemissie van een terras worden berekend en getoetst. Een geluidrapport dat nodig is voor een bestemmingsplanwijziging is aanzienlijk gecompliceerder dan een standaard akoestisch rapport bij een melding Activiteitenbesluit.
Horeca lawaai metingen

Geluidrapport Horeca
Audience applauded by the stage artist.