Geluidrapport Horeca Geluidmetingen

Geluidrapport Horeca. 
Geluidrapport. Veel horeca-ondernemers moeten in het kader van hun milieuvergunning of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een akoestisch onderzoek (geluidrapport) laten verrichten. Dit  gebeurt meestal door middel van geluidsisolatiemetingen. Hierbij wordt met roze ruis geluid geproduceerd in de horecaruimte. Dit wordt vervolgens gemeten in de omgeving van de horecagelegenheid. Op basis van deze gestandaardiseerde geluidsmetingen wordt de geluidsisolatie van het cafe, disco of restaurant bepaald. Op basis van deze geluidsisolatiemetingen wordt vervolgens met het zogenaamde standaard pop- of housemuziekspectrum berekend wat het maximale muziekgeluidsniveau in de betreffende horeca gelegen mag wezen. Hieronder ziet u een aantal aandachtspunten voor het verrichten van horeca geluidsmetingen. AV-Consulting heeft door de jaren honderden café’s, restaurants, disco.s en evenementen hallen doorgemeten en berekend.

Na het verrichten van de geluidsreductie metingen om te bepalen hoeveel muziekgeluid er binnen de horeca gelegenheid gemaakt mag worden om te voldoen aan het Activiteitenbesluit kan een horeca ondernemer besluiten om aanvullende geluidsisolerende voorzieningen te treffen. Op basis van onze metingen kunnen wij daarover een akoestisch bouwtechnisch adviesrapport opmaken. Met rekenmodellen kunnen wij berekenen wat het resultaat is van bepaalde maatregelen. Wat veel horeca ondernemers zich niet realiseren is dat niet alleen de directe geluidsisolatie bepalen is maar ook de zo genaamde flankerende geluidstransmissie. Zo kan het nodig zijn dat u bij een aanpandige situatie met bovenwoningen -bij een gewenst muziekgeluidsniveau – van > 85 dB(A) – ook een zwevende dekvloer moet worden aangebracht om de flankerende geluidstransmissie via de vloer naar de bovenwoningen te elimineren.

Er gaat niets boven toegepaste fysische kennis i.c. met meer dan 30 jaar ervaring. Bel ons voor een vrijblijvende offerte. Tel.:0182-352311

Geluidrapport bij Horeca en Evenementen
Geluidrapport bij Horeca en Evenementen

Wilt u zelf als horeca ondernemer het geluidmonitoren kan hebben wij daarvoor onze draadloze mems geluidsmonitoring.

Geluidrapport en Geluidmonitoring in Horeca
Geluidmonitoring in Horeca

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Geluidrapport : Aandachtpunten horeca geluidmetingen

Geluidrapport Aandachtpunten horeca geluidmetingen
Geluidrapport Horeca

Zie onze referentie lijst.