Geluidsmeting en Technische Installaties Bouwbesluit

Geluidsmeting

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Geluidveld in een ruimte
Geluidsmeting. In het kader van het bouwbesluit dienen er geluidsmetingen te worden verricht aan de technische installaties van een woning. De geluidsmeting dient te worden verricht volgens de NEN-5077. Hieronder een opsomming van aandachtspunten voor het meten van installatielawaai. Het meten van installatielawaai is een tijdrovende klus en derhalve en kostbare klus. Het geluid van installaties wordt derhalve in de praktijk vrijwel nooit gecontroleerd. Alleen als er problemen zijn over geluidshinder of rechtszaken vindt er vaak een akoestisch onderzoek c.q. geluidsmetingen plaats.
Het meten van installatie geluid ingevolge de NEN-5077 is een tijdrovende kwestie en derhalve best een prijzig onderzoek als het tenminste zorgvuldig gebeurd en de metingen volgens de toepasselijke ISO norm worden verricht (niet altijd het geval).  We zien in de praktijk dat er inmiddels heel veel partijen in de markt werkzaam zijn die een geluidsmeter hebben aangeschaft en zich opwerpen als geluid deskundige met een mooie website maar qua metingen maar wat doen.
Helaas is er in onze markt niets geregeld hieromtrent – in het land der blinden is één oog koning. Dat kan twee kanten op werken, enerzijds kan uw klacht worden afgewezen op basis van ondeugdelijke geluidsmetingen of als leverancier kan men stellen dat uw installatie niet voldoet.  Woningbouw verenigen nemen soms de goedkoopste partij die ze kunnen vinden op internet om een geluidmeting te verricht, ook zij weten vaak niet wat er nodig is voor een deskundigen onderzoek.
Heeft u vragen neem kan gerust contact met ons op voor vrijblijvende en gratis informatie – we hebben meer dan 30 jaar ervaring. We kunnen ook heel snel zien of een akoestisch rapport deugdelijk is, meestal beoordelen we dat voor u even gratis als u dit naar ons e-mailt.  Als u een beoordeling wilt op schrift dat u kunt gebruiken voor een juridische procedure dan rekenen wij daar uiteraard kosten voor.
Geluidsmeting Installaties Bouwbesluit
Geluidsmeting Installaties Bouwbesluit