Bepaling geluidvermogen volgens isonorm


Geluidsvermogen, bel ons voor een offerte Tel.: 0182-352311
Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Bepaling geluidvermogen volgens isonorm

Voor het bepalen van de geluidsbelasting in de omgeving van een geluidbron of geluidsbronnen wordt in akoestische onderzoek gebruik gemaakt van rekenmodellen. In deze akoestische rekenmodellen zoals  geomilieu, soundplan wordt het geluidsvermogen van een geluidsbron of geluidsbronnen ingevoerd. Deze geluidsvermogens worden bepaald  op basis van geluidsmetingen. Geomileu gebruikt hiervoor sound explorer hieronder ziet u een methode om het geluidsvermogen te bepalen op basis van internationale normen. Bij een geconcentreerde bronmethode wordt het geluidsniveau op een bepaalde afstand in een bepaalde richting gemeten en terug gerekend naar een geluidvermogen.  Onderstaand ziet u een internationale methode waarbij een denkbeeldige omhullende rond een geluidsbron bemeten  wordt  en terug gerekend naar het geluidsvermogen van de geluidsbron. Deze methode wordt ondermeer gebruikt om het geluidsniveau en geluidsvermogen te bepalen volgens de norsok standards. Hierbij wordt op een eenduidige wijze het geluidsvermogen bepaald en het geluidsdrukniveau op 1 meter. AV-Consulting heeft voor veel partijen de geluidsmetingen volgens de norsok standards verricht.

Bepaling geluidvermogen volgens isonorm

Bepaling geluidvermogen volgens isonorm
Meten van het bronvermogen