Isofonen

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

IsofonenIsofonen zijn curven van gelijke luidheid. Deze curven zijn wetenschappelijk bepaald door middel van luister en beoordelingstesten bij jonge mensen . In de curven wordt aangegeven hoe hard een geluid wordt beoordeeld afhankelijk van de frequentie. U ziet dat bij 40 dB bij 1000 Hz overeenkomt met een luidheid van circa 45 dB bij 100 Hz. Ons gehoor is dus laagfrequent minder gevoelig. Van deze isofonen zijn de zogenaamde weegfilters afgeleid A-filter (dB(A), C-filter (dB(C), B-filter (dB(B) en D-filter (dB(D). De laatste twee filters worden (helaas) tegenwoordig niet veel meer gebruikt. Het dB(A) filter wordt vrijwel altijd toegepast terwijl dit niet altijd gerechtvaardigd is qua luidheidsbeleving, zoals u kunt zien in de isofonen-grafiek.Isofonen
isofonen