Geluidonderzoek – Meetnauwkeurigheid geluidmetingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een Geluidsonderzoek of Geluidsmeting neem dan vrijblijvend contact met ons op Bel.: 0192-352311.Geluidonderzoek – Meetnauwkeurigheid geluidmetingen

Hieronder vind u een aantal formules om de gemiddeld
waarde in dB, de standaard deviatie in dB en
het gemiddelde niveau bij 95% betrouwbaarheid
te bepalen. Bij een kalibratie vaneen geluidsmeter of trillingsmeter is het van belang de meetonzekerheid te kennen.

Geluidonderzoek - meetnauwkeurigheid geluidmetingen