Microfoons

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Doorsnede Microfoon Geluidmeting en Microfoons

Als we geluidsdruk willen meten c.q. een geluidmeting willen doen moet deze grootheid omgezet (getransformeerd worden) in een elektrische grootheid we gebruiken hiervoor een sensor. Een sensor zet niet-elektronische signalen om in stromen en/of spanningen. Een sensor en het omgekeerde daarvan, een actuator worden transducenen genoemd. Ingeval van geluidsdruk wordt gebruik gemaakt van een microfoon. In de praktijk zal dit een condensator microfoon zijn, tegenwoordig veelal van het type electreet. Het verschil tussen beiden is dat in het eerste geval er een polarisatiespanning dient te worden toege­past op de microfoon terwijl in het laatste sprake is van een geprepolariseerde microfoon. De electreet heeft als belangrijk voor­deel dat hij ongevoeliger is voor vocht en beter tegen een stootje kan. In studios wordt voor muziek opnames veelal een “Phantom Power” gebruikt om de microfoon te voeden. Voor precisie metingen in het lab of aan machines wordt meestal een ICCP gevoede microfoon gebruikt.

Het type microfoon en de positie van deze microfoon in het geluidveld zijn belangrijke factoren voor de nauwkeurigheid waarmee geluiddrukniveaus kunnen worden geregistreerd. Het is van belang te onderkennen dat ieder object dat in een geluid­veld wordt gebracht, dit geluidveld zal verstoren. Dit is ook het geval bij microfoons. De verstoring zal toenemen naarmate het object groot is ten opzichte van de golflengte. Bij microfoons zal er derhalve bij de hoge frequenties een onzuiverheid optreden bij de registratie. Deze onzuiverheid is afhanke­lijk van de wijze waarop het geluid­veld invalt op het membraan van de microfoon.  De correcties dienen opgeteld te worden bij de drukgevoeligheid van de microfoon zoals aangegeven op de bij die microfoon geleverde calibratiekaart.

We onderscheiden vier type microfoons te weten:

1)   Type N, free-field normale incidence (vrije veld met 0 graden invalshoek);
2)   Type G, free-field grazing incidence (vrije veld met 90 graden invalshoek);
3)   Type R, random incidence response (diffuus geluidveld);
4)   Type P, pressure response (werkelijke geluiddruk voor de microfoon).

Waarbij de free-field en random microfoon de geluiddruk registreren die aanwezig was voordat de microfoon in het geluidveld werd gebracht (dus gecorrigeerd voor verstoring van het
geluidveld). De pressure microfoon registreerd de geluiddruk zoals die werkelijk optreedt (dus zonder correctie). Bij de meeste microfoons komen druk- en diffuus­veld karakteristiek sterk overeen.

Microfoons worden door de fabrikanten intern reeds gecorrigeerd afhankelijk van de toepassing onderscheiden we in de praktijk twee type microfoons:

–    Freefield (Fr.), voor loodrecht invallend ge­luid;
–    Random-incidence (Rmd.), voor alzijdig (diffuus) in­val­lend geluid.

In Europa treffen we in het algemeen geluidniveaumeters aan die gespecificeerd zijn volgens de  IEC-60672. Deze meters zijn meestal voorzien van een type free-field microfoon. Op de Amerikaanse markt zijn de meters gespecificeerd volgens de ANSI en voor­zien van een random-microfoon. Op een aantal meetinstrumenten treft men een schakelaar aan waarmee op elektronische wijze de correcties voor de microfoon, afhankelijk van het geluidveld, ingesteld kunnen worden. Bij het verwisselen van microfoons van verschillende geluidmeetsets dient men rekening te houden met voorgaande aspecten, voorzichtigheid is hier geboden. De modere microfoons zijn de zogenoemde TEDS microfoons, in de microfoon is dan elektronisch vastgelegd wat de gevoeligheid van de microfoon is, de geluidmeter herkent dit vervolgens bij het aansluiten van de microfoon met voorversterker.

Bij de calibratie van geluidniveaumeters dient rekening gehouden te worden met het type microfoon, alsmede de ingestelde elektronische correcties voor random en free-field.
Bij een 1/2 inch. microfoon is het verschil tussen een free-field microfoon en pressure microfoon circa 0,2 dB en met een random microfoon circa 0,1 dB. Hieronder ziet u de capsule van een meetmicrofoon.

 

Doorsnede trillingsopnemer bruel kjaer
Microfoon