Middelingstijden geluidniveaus


Geluidsmetingen en Middelingstijden 

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Neem u contact met ons op als u meer informatie nodig heeft of u een offerte wilt ontvangen voor geluidsmetingen voor bedrijven en particulieren. Ons bureau heeft ruim 30 jaar ervaring met allerlei geluidsmetingen c.q. geluidsonderzoek. U kunt ons bereiken op tel.: 0182-352311 of stuur ons een e-mail.

Bij het verrichten van geluidsmetingen zijn er afspraken gemaakt over de middelingstijden die bij de verschillende geluidmeet – grootheden worden gehanteerd. Deze middelingstijden worden door de geluidsanalyzer gehanteerd als u op de geluidsmeter kiest voor de betreffende meetgrootheid. Als u bijvoorbeeld uw meter instelt op SPL (sound pressure level), fast wordt gemeten met een exponentiële middeling van 125 [mSec], deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het meten van het maximale niveau Lmax (soms piekniveau genoemd) in het kader van een milieuvergunning. De meterstand slow heeft een middelingstijd van 1 [sec] en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij geluidsmetingen op de arbeidsplaats. Hieronder ziet u een overzicht van de diverse middelingstijden. Van belang is het verschil tussen Piekniveau (Lpiek) en Maximum niveau (Lmax). De middelingstijden zijn volstrekt anders, dus u krijgt ook andere waarden op uw geluidsniveaumeter. Piek geluidsniveaus zijn hoger dan maximale geluidsniveaus. Zulks ten gevolge van de kortere middelingstijden. In de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HRMI-99) is meer informatie gegeven over geluidsmetingen en methoden om industrieel geluid te meten. 

Middelingstijden geluidniveaus


Middelingstijden geluidniveausGeluidsmetingen met Aurolex Geluidsmonitoringvoordelige geluidsmonitoringKlasse-1 geluidsanalyzer IEC 61672-1 : 2013 Multi Frequentie Kalibrator