Milieuvergunning Meten Omgevingsgeluid

Terug naar overzicht

Milieuvergunning / Omgevingsvergunning : Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie over het meten van omgevingsgeluid neem dan vrijblijvend contact met ons op, ook als u een vrijblijvende offerte wil ontvangen Bel.: 0182-352311.

Omgevingsvergunning :Meten van omgevingsgeluid volgens IL-HR-15-01AlgemeenAls u een milieuvergunning plichtige activiteit verricht of gaat verrichten wordt er bij de geluidseisen uitgegaan van maatwerk, zulks in tegenstelling tot een meldingsplichtige activiteit. Bij de vergunningplicht is het heersende omgevingsgeluid bepalend voor de geluidseisen waaraan u moet voldoet. Bij de introductie van een geluibron in een (woon)omgeving wordt vaak uitgegaan van een globale indeling zoals gegeven in onderstaande tabel op basis van de (inmiddels vervallen) Circulaire Industrie Lawaai en de huidige Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Dag
Avond
Nacht
1) Landelijke omgeving 
40
35
30
2) Rustige woonwijk met weinig verkeer    
45
40
35
3) Woonwijk in de stad 
50
45
40

AV-Consulting BV gebruikt voor haar metingen geluidmeetapparatuur van Bruel en Kjaer en Rion. Voor de opslag van de geluidmetingen wordt veelal een harddisk gebruikt met laptop. Bij een geluidmeting van kan ook gebruik worden gemaakt van een draadloze geluidsmonitoringsysteen zoals bijvoorbeeld van Aurole of ABC-Mems.

Draadloze Geluidsmeter voor Geluidsmonitoring
Geluidsmetingen
Milieuvergunning Draadloze geluidsmeter voor Geluidsmonitoring
Milieuvergunning Meten Omgevingsgeluid