Plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen

Voor het meten van de geluidwering van de gevel
van een pand zoals kantoor of woning wordt gebruik
gemaakt van een ruisgenerator met weergever. Meestal
wordt zogenaamde rozeruis gebruikt om de gevel
aan te stralen. De plaats van de geluidsbron t.o.v.
de gevel op grond van de Nederlandse Norm NEN-5077
is hieronder weergegeven. Bij een gevelisolatiemeting
wordt de gevel aangestraald met roze ruis waarbij
het geluidsdrukniveau voor de gevel wordt bepaald
en in de geluidsgevoelige ruimte c.q. het ontvangstvertrek.
Het verschil tussen binnen en buiten gecorrigeerd
voor diverse parameters zoals ondermeer nagalmtijd,
gevelreflectie, geluidsspectrum etc. bepalen
de geluidsisolatie van de gevel. De procedure en
juiste formules staan vermeld in de NEN-5077. Zie
ook Geluidsmetingen-nen5077.htm alsmede
het dictaat van Ad Vreeswijk op http://www.av-consulting.nl/artikelen/HTS.pdf. Hieronder ziet u in hoofdlijnen een aantal vuistregels
voor een juiste opstelling van de kunstmatige geluidsbron
volgens NEN-5077. Het is ook mogelijk om met het
daadwerkelijke wegverkeerslawaai te meten, deze
metingen zijn echter een stuk complexer en minder
eenvoudig te reproduceren. Onze ervaring is dat
het resultaat van een correct verrichte geluidsisolatie
meting van de gevel binnen 1 dB te reproduceren
valt. Toetsing van de meetresultaten vindt plaats
aan het Bouwbesluit (GA;k = karakteristieke gevelisolatie)

plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen