Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen

Voor het bepalen van de geluidsisolatie tussen
twee vertrekken wordt meestal gebruik gemaakt
van de Nederlandse Norm NEN-5077. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidsbronnen
die roze ruis produceert in het zendvertrek.
Met deze methode is het mogelijk de Luchtgeluidsisolatie
tussen de twee ruimten te meten. Globaal komt
het er op neer dan in het zendvertrek het geluidsdrukniveau
wordt gemeten in de octaafbanden dit gebeurt
tevens in het Ontvangstvertrek. Het verschil
wordt vervolgens gecorrigeerd voor ondermeer
de nagalmtijd in het ontvangstvertrek alsmede
het oppervlak van de gemeenschappelijke scheidingsconstructie
en het ruimte volume. Zie ook Geluidsmetingen-nen5077.htm alsmede
het dictaat van Ad Vreeswijk op http://www.av-consulting.nl/artikelen/HTS.pdf.
Hieronder ziet u in hoofdlijnen een aantal vuistregels
voor een juiste opstelling van de kunstmatige
geluidsbron volgens NEN-5077. Het resultaat van
de geluidsmetingen wordt uitgedrukt in Ilu (luchtgeluidisolatie
index) en/of Iluk (karakteristiek Luchtgeluidsisolatie
index). Toetsing vindt plaats aan de eisen uit
het Bouwbesluit en/of het bestek.

plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen