Plaatsing geluidbron contactgeluid metingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Plaatsing geluidbron contactgeluid metingen

Voor het meten van contactgeluid wordt gebruik
gemaakt van een contactgeluid generator ook wel
hamermachine genoemd. Met deze contactgeluid generator
kunnen om eenduidige wijze contactgeluid isolatiemetingen
worden verricht. De resultaten van de metingen worden
gebruikt om bijvoorbeeld te toetsen aan het Bouwbesluit
of om berekeningen te maken voor maatregelen om
hinder door contactgeluid te voorkomen. Hieronder
ziet u een aantal criteria voor het opstellen van
de de contactgeluid generator zoals gesteld in Nederlandse
meetnorm NEN-5077.

Plaatsing geluidbron contactgeluid metingen