Referentie grootheden decibellen

Decibel: Referentie grootheden decibellen

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie over geluid, trillingen of geluidsintensiteitsmetingen neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons Bel.: 0182-352311.Niet elke decibel is hetzelfde. Daar worden in de praktijk nog weleens fouten mee gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld bij de specificaties van een condensorbank of machine staan dat het geluidsvermogen 110 dB(A) bedraagt. Terwijl er bij een andere leverancier staat dat de geluidsdruk 85 dB(A) bedraagt. Twee verschillende grootheden maar allebei in dB(A) (Decibel A-gewogen). Ook geluidintensiteit wordt uitgedrukt in dB(A) of trillingsniveaus in dB. In oudere normen zie je soms staan Sound particle velocity level in dB of Sound particle acceleration level in dB.
Grootheden zoals geluidsdruk, versnelling, geluidsintensiteit,
kracht, energiedichtheid etc. die in decibel (dB)
worden Uitgedrukt hebben een basiseenheid. Bij
een geluidsdrukniveau is dit 2 * 10^-5 Pa., dit is de (gemiddelde) gehoordrempel die wetenschappelijk
is vastgesteld. Decibels zijn niets anders dan een logaritmisch verhoudingsgetal.

Bij geluid is dit:

Geluiddrukniveau in dB = 20 * log (geluidsdruk in [Pa] / referentie geluidsdruk in [Pa]).
Stel geluidsdruk is 1 [Pa] Dan in het geluidsdrukniveau:
20xlog ( 1 / 2*10^-5). Resulterend in een geluidsdrukniveau van afgerond 94 dB.
Stel de geluidsdruk is 2 * 10^-5 [Pa] dan wordt het geluidsdrukniveau 0 dB.

Hieronder ziet u de formules en referentie grootheden
voor het omrekenen naar decibellen


plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen

Decibellen ook bij Trillingsmetingen