Relatie geluiddrukniveau achtergrond geluidniveau

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Relatie geluiddrukniveau achtergrond geluidniveau

Hier onder ziet u een grafische voorstellen van
de relatie tussen het momentane geluidsniveau
(SPL), de 90 percentiel waarde (L90), de 50 percentiel
waarde (L50) en 10 percentiel waarde (L10). U ziet
dat het L90 aan de onderzijde staat,
dit is het niveau dat 90% van de tijd wordt overschreden.
Voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid
wordt in Nederland vaak het L95 gebruikt. Dit is
het geluidsniveau van 95% van de tijd wordt overschreden
en wordt beschouwd als een ‘soort’ achtergrond
geluidsniveau

Relatie geluiddrukniveau achtergrond geluidniveau