Roze en witte ruis

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Roze en witte ruis

Hieronder ziet u het verschil uitgelegd tussen
roze ruis en witte ruis. Roze en witte ruis wordt
gebruikt om testmetingen, controle en geluidsisolatie
metingen mee te verrichten. U kunt het eenvoudig
gezegd zien als een soort ‘norm’ geluid. Het verschil
tussen roze en witte ruis is de energie verdeling.
Bij witte ruis krijgt elke frequente dezelfde
hoeveelheid energie omdat bij het oplopen van
de octaafbanden het aantal frequenties toeneem
– telkens een verdubbeling – neemt de energie
(geluidsdruk) per octaafband ook toe, en wel met
3 dB (een verdubbeling in bij geluid 3 dB vanwege
de logaritmische schaal). Bij roze ruis  heeft
elke octaafband dezelfde hoeveelheid energie,
dus in de lage frequenties wordt meer energie
gestopt dan in de hoge frequenties (hoe hoger
de octaafband, hoe meer frequenties per band dus
per frequentie minder energie). Het spectrum van
roze ruis is dus vlak. Bij geluidsisolatie metingen
wordt meestal met roze ruis gemeten omdat dan
bij een zelfde versterker-luidspreker combinatie
meer laagfrequent geluid wordt geproduceerd
hetgeen van belang is voor een nauwkeurige
meting.  
roze en witte ruis