Sel waarde

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Sel waardeHieronder ziet u grafisch uitgelegd de relatie
tussen het momentane geluiddrukniveau (SPL = sound
presure level) en het SEL = sound exposure
level. Bij de SEL waarde wordt de geluidenergie
omgerekend naar een equivalent geluidsniveau
over 1 seconde. Op een precisie geluidsniveau
kan gekozen worden voor een SEL waarde. De geluidsniveau
meter zorgt dan automatisch voor de juiste verwerking
van het geluidssignaal. Gebruik van de SEL waarde
kan soms handig zijn bij een geluidsfenomeen met
achtereenvolgende ‘gebeurtenissen’, met de aldus
verkregen data kunnen dat weer berekeningen worden
verricht. Ook is het SEL – volgens onderzoek
– een betere maat voor schade en hinder dan
bijvoorbeeld het vaak toegepaste LAmax.Sel waarde