Geluidonderzoek Horeca Voorbeeld rekenblad muziek

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Hieronder een voorbeeld van een rekensheet voor de uitwerking van muziekgeluid bij geluidreductie metingen volgens het Activiteitenbesluit. wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact met ons op Bel.: 0182-352311.
Voorbeeld rekenblad house-  en discomuziek : Geluidonderzoek Horeca
Geluidonderzoek Horeca - Voorbeeld rekenblad house disco muziek
Geluidonderzoek Horeca – Voorbeeld rekenblad house disco muziek

Hieronder ziet u een eenvoudige berekening van
het maximaal toelaatbare muziekniveau in een
horecabedrijf op basis van in situ verrichte
geluidsisolatie metingen rekening houdend met
het standaard popmuziek en standaard housemuziek
spectrum zoals deze door het ministerie van VROM
zijn voorgeschreven. Op basis van de gemeten
geluidsisolatie met roze ruis (roze-witte-ruis.htm) kan
het maximaal toelaatbare muziekniveau binnen
de horecagelegenheid  worden berekend. Uitgangspunt
is hierbij de geluidseisen uit de van toepassing
zijnde AmvB of Wet milieubeheer vergunning.