Curven gelijke luidheid geluid

Terug naar overzichtHieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

In deze figuur zie u de lijnen van gelijke luidheid. Door middel van wetenschappelijk onderzoek heeft men vastgesteld bij welk geluidsdrukniveaus en frequenties een toon even luid wordt gevonden als bij een frequentie (toonhoogte) van 1000 Hz. U ziet dat laagfrequent ons oor de geluidsdruk als minder luid beoordeeld als bij 1000 Hz bij gelijke geluidsdruk. Ook hoog frequent (hogere tonen) doet zich dit fenomeen voor. In het audio gebied (spraak gebied) is ons gehoor het gevoeligste. Het zg A-filter (dB(A) houdt hier rekening mee, echter zoals u kunt zien in de grafiek is dit niet bij elke geluidsdruk gelijk. Bij hogere geluidsdrukniveaus wordt de grafiek steeds vlakker, bij hoge geluidsdrukniveaus is het dus eigenlijk niet (helemaal) juist om in dB(A) de hinder te beoordelen aangezien ons gehoor bij hogere geluiddrukniveaus ons gehoor ook bij lage frequenties gevoeliger is. Er zijn nog verschillende ‘filters’ die hier wel mee rekening mee houden A-filter, B-filter, C-filter deze worden in Nederland in de praktijk niet veel meer gebruikt.

Eigenlijk is het vreemd dat de meters steeds nauwkeuriger en gevoeliger worden terwijl er met het A-filter voor bijna alle gevallen wordt gemeten (behoordeeld). U ziet in de grafiek dat dit qua luidheidbeoordeling niet voor alle geluidsdrukniveaus opgaat. Als we in een discotheek meten bij geluidniveaus van ca. 95-100 dB(A) is het voor ons gehoor dus een hogere belasting dan volgens de A-weging. Bij lage geluidsniveaus is ons gehoor laag frequent minder gevoelig.

Curven gelijke luidheid
Curven gelijke luidheid geluid

Curven gelijke luidheid