Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Monitoren van scheuren 
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren is het mogelijk om zogenaamde scheurmeters te plaatsen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van grondwaterstand, bouwactiviteiten en dergelijke. De resultaten van de scheurmeters kunnen ertoe leiden dat verder onderzoek al dan niet noodzakelijk is. De scheurmeters voor de aanvang van heiwerkzaamheden of bouw- en sloopwerken aangebracht bij bestaande scheuren in bijvoorbeeld de gevels van een pand. Deze worden vervolgens als nulmeting vastgelegd in een beknopte rapportage met kleuren foto’s. trillingsmeter schade

Figuur 1 :
Figuur 1 : Trilingsmeter om gebouwschade te meten

Na het beëindigen van de werkzaamheden volgt er een na-opname van de scheurmeters. In combinatie met bijvoorbeeld trillingsmetingen vormt dit meestal voldoende bewijs of de ontstane schade in redelijkheid toe te kennen is aan de betrokken aannemers en/of projectontwikkelaars. Hieronder ziet u een voorbeeld van een scheurmeter en trillingsmeetset Vibra-SBR plus. Het is tevens mogelijk om via een datapush systeem van AV-Consulting via Internet het verloop van de trillingsbelasting te volgen. De klant krijgt in dat geval een login en toegangscode via de website van av-consulting. scheurmeter Figuur 2 : Scheurmeter © Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk