Geluidsdruk, Geluidsvermogen en andere geluid meet grootheden

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wil u meer informatie over geluid, een geluidsmeting of akoestisch onderzoek neem dan gerust contact met ons op. Ook maken wij graag een vrijblijvende offerte voor uw. Bel ons op: 0182 – 352311 of stuur ons een e-mail.Basiseigenschappen van geluidsgolven Enkele grootheden en hun eenheden:

P = Geluidvermogen in Watt [W]
p = Geluiddruk in [N/m2](scalaire grootheid)
p = 2×10-5  N/m2 is de (afgesproken) gehoordrempel
p = 102  [N/m2  ]is de (afgesproken) pijndrempel
l = golflengte in [m]
Lp = Geluiddrukniveau in dB \
I = Geluidsintensiteit in [W/m2]
f = Frequentie in Hz (aantal trillingen per seconde)
T= Periode, tijd die nodig is voor één volledige trilling
E = Elasticiteitsmodules in [N/m2  ] voor staal 19,5 [N/m2  ]
r = Dichtheid in [kg/m3] Voor lucht bij 20º = 1.21 [kg/m3] bij 0º = 1,293 [kg/m3]
c = Snelheid van geluid in [m/s] bij 20º c = 344 [m/s] en bij 0º = 332 [m/s]
R = gaskonstante in [j/mol . K] = 8,3 [j/mol . K]
g = Coëfficient voor lucht 1.4  (adiabatische krompressie/volumemassa)
t =  Temperatuur in º celcius
Ar = Amplitudo v= deeltjes snelheid in [m/s]
W = Energiedichtheid van geluid in [J/m3]
r*c = Karakteristiek impedantie lucht 20º 415 Rayl en voor water 20º 1.48 x 10-6 Rayl  

Enkele basis formules:


Akoestische intensiteit :


Energiedichtheid :     Akoestische impedantie: