Terug naar overzicht

Calibratie
Geluidsmeters worden gekalibreerd volgens de IEC-61672-3. Wij werken samen met het AV-Consulting Calibration Laboratory (AVCL). Neem vrijblijvend contact op het onafhankelijke calibratielaboratorium voor een snelle en deskundige kalibratie.Of neem telefonisch contact op Tel.: 0182-352311.Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden. (Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Calibratie geluidmeetapparatuur
Meestal wordt apparatuur gecalibreerd bij 94 dB (1 Pa)of 114 dB. (10 Pa). De geluidscalibratie van meetapparatuur is van belang bij het verrichten van geluidsmetingen. Voor de kalibratie van het geluidsmeetsysteem zijn een aantal kalibratie (Geluidcalibrator.htm) mogelijkheden voorhanden. Hieronder vind u de belangrijkste, de pistonfoon en de normale elektrische geluidscalibrator. Een pistonfoon is gebaseerd op werkelijke geluidsdruk die door een klein zuigertje in een kleine ruimte wordt opgewekt, terwijl een akoestische kalibrator is gebaseerd op een kunstmatige geluidsbron.
Pistonphone Bruel & Kjaer

Pistonphone Bruel & Kjaer

Multifrequentie kalibrator van Bruel & Kjaer

Multifrequentie kalibrator van Bruel & Kjaer

Vormen van calibratie geluidmeetapparatuur

Vormen van calibratie geluidmeetapparatuur


Calibratie geluidmeetapparatuur
Het moment waarop uw geluidsmeter of kalibrator opnieuw gekalibreerd dient te worden is afhankelijk van een aantal zaken. Meestal geeft de fabrikant hiervoor een aanwijzing omdat zij bekend zijn met het eigenschappen van het instrument. Het heeft ook te maken met het type instrument en het gebruik en/of incidentele beschadiging zoals het vallen van het instrument. Er staan ook aanwijzingen in normen zoals de NEN 3140 en in de bijlage van NEN 10012 ook het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten geeft in een aantal publicaties handreikingen voor de kalibratietermijn van diverse instrumenten. Globaal geldt een kalibratietermijn voor kalibrators en geluidsniveaumeters van 1 jaar. Voor de meeste bedrijf die bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem hebben volgens ISO-9001 kan volstaan worden met een afgeleide kalibratie, dat wil zeggen dat de kalibratie herleidbaar is naar de SI-standaard. Een volledige kalibratie van een geluidsmeter gebeurd volgens de IEC-61672-3 : 2013