Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).Geluidsonderzoek Voorbeelden impuls tonaal intermitterend geluid

In onderstaande grafieken ziet u grafisch verschillende geluidsniveaus uitgeschreven met een geluidsniveau schrijver van Bruel en Kjaer. Op de verticale as staan de dB’s en op de horizontale as de tijd. Aan de hand van de vorm van het geluid wordt dit op verschillende wijze beoordeeld.. Continu geluid wordt als minder hinderlijk beoordeeld dan geluid dat intermitterend is. Het laatste ‘type’ geluid wordt bij de beoordeling extra bestraft (verhoogd) met +5 dB, het zelfde geldt voor tonaal geluid en impulsachtig geluid. Voor muziekgeluid wordt meestal een straffactor toegepast van +10 dB. De hieronder getoonde grafieken zijn ontleend aan de Nederlandse Richtlijn IL-HR-13-01 (Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai), tegenwoordig vervangen door de HMRI-99. Bij een geluidsonderzoek volgens de HMRI wordt de aard van het geluid beoordeeld. Tonaalgeluid krijgt bijvoorbeeld een toeslag van 5 dB en herkenbaar muziekgeluid een toeslag van 10 dB. Tonaalgeluid en impulsachtig geluid is extra hinderlijk voor de mensen die er last van hebben.


Geluidsonderzoek : voorbeelden impuls tonaal intermitterend geluid

Geluidsonderzoek : voorbeelden impuls tonaal intermitterend geluid