Terug naar overzicht

Hieronder treft u informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Piek geluidniveau
Hieronder ziet u de relatie tussen het LAmax (A-gewogen piek geluidsniveau afgelezen in de meterstand FAST) en de SEL waarden (Sound Exposure Level).

Tevens ziet u de formule om van een aantal SEL-waarde een equivalent geluidsniveaus te berekenen:geluidniveau