Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen

Voor het meten van de geluidwering van de gevel van een pand zoals kantoor of woning wordt gebruik gemaakt van een ruisgenerator met weergever. Meestal wordt zogenaamde rozeruis gebruikt om de gevel aan te stralen. De plaats van de geluidsbron t.o.v. de gevel op grond van de Nederlandse Norm NEN-5077 is hieronder weergegeven. Bij een gevelisolatiemeting wordt de gevel aangestraald met roze ruis waarbij het geluidsdrukniveau voor de gevel wordt bepaald en in de geluidsgevoelige ruimte c.q. het ontvangstvertrek. Het verschil tussen binnen en buiten gecorrigeerd voor diverse parameters zoals ondermeer nagalmtijd, gevelreflectie, geluidsspectrum etc. bepalen de geluidsisolatie van de gevel. De procedure en juiste formules staan vermeld in de NEN-5077. Zie ook Geluidsmetingen-nen5077.htm alsmede het dictaat van Ad Vreeswijk op http://www.av-consulting.nl/artikelen/HTS.pdf. Hieronder ziet u in hoofdlijnen een aantal vuistregels voor een juiste opstelling van de kunstmatige geluidsbron volgens NEN-5077. Het is ook mogelijk om met het daadwerkelijke wegverkeerslawaai te meten, deze metingen zijn echter een stuk complexer en minder eenvoudig te reproduceren. Onze ervaring is dat het resultaat van een correct verrichte geluidsisolatie meting van de gevel binnen 1 dB te reproduceren valt. Toetsing van de meetresultaten vindt plaats aan het Bouwbesluit (GA;k = karakteristieke gevelisolatie)

plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen