Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen

Voor het bepalen van de geluidsisolatie tussen twee vertrekken wordt meestal gebruik gemaakt van de Nederlandse Norm NEN-5077. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidsbronnen die roze ruis produceert in het zendvertrek. Met deze methode is het mogelijk de Luchtgeluidsisolatie tussen de twee ruimten te meten. Globaal komt het er op neer dan in het zendvertrek het geluidsdrukniveau wordt gemeten in de octaafbanden dit gebeurt tevens in het Ontvangstvertrek. Het verschil wordt vervolgens gecorrigeerd voor ondermeer de nagalmtijd in het ontvangstvertrek alsmede het oppervlak van de gemeenschappelijke scheidingsconstructie en het ruimte volume. Zie ook Geluidsmetingen-nen5077.htm alsmede het dictaat van Ad Vreeswijk op http://www.av-consulting.nl/artikelen/HTS.pdf. Hieronder ziet u in hoofdlijnen een aantal vuistregels voor een juiste opstelling van de kunstmatige geluidsbron volgens NEN-5077. Het resultaat van de geluidsmetingen wordt uitgedrukt in Ilu (luchtgeluidisolatie index) en/of Iluk (karakteristiek Luchtgeluidsisolatie index). Toetsing vindt plaats aan de eisen uit het Bouwbesluit en/of het bestek.

plaatsing geluidbron gevelisolatie metingen