Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Sel waarde

Hieronder ziet u grafisch uitgelegd de relatie tussen het momentane geluiddrukniveau (SPL = sound presure level) en het SEL = sound exposure level. Bij de SEL waarde wordt de geluidenergie omgerekend naar een equivalent geluidsniveau over 1 seconde. Op een precisie geluidsniveau kan gekozen worden voor een SEL waarde. De geluidsniveau meter zorgt dan automatisch voor de juiste verwerking van het geluidssignaal. Gebruik van de SEL waarde kan soms handig zijn bij een geluidsfenomeen met achtereenvolgende ‘gebeurtenissen’, met de aldus verkregen data kunnen dat weer berekeningen worden verricht. Ook is het SEL – volgens onderzoek – een betere maat voor schade en hinder dan bijvoorbeeld het vaak toegepaste LAmax.

Sel waarde