Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Trillingsmetingen sbr richtlijn B

Hieronder ziet u een aantal criteria die van toepassing zijn bij trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijnen. Vroeger hanteerde met SBR-1, 2 en 3 tegenwoordig zijn dit de SBR-A ‘schade aan gebouwen” SBR-B ‘hinder door trillingen in gebouwen’ en richtlijn SBR-C ‘schade aan apparatuur’. AV-Consulting beschikt over diverse meetsets (vibra-SBR plus), deze meetset voldoet – als één van de weinige meetsets – voor 100% aan de SBR-specificaties. Meer informatie vind u onder bemand-trillingsonderzoek.html, onbemand-trillingsmonitoring-SBR-richtlijnen.html, trillingsonderzoek.htm.

Stoorinvloeden bij geluidmetingen