Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Hieronder een voorbeeld van een rekensheet voor de uitwerking van muziekgeluid bij geluidreductie metingen volgens het Activiteitenbesluit. wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact met ons op Bel.: 0182-352311.
Voorbeeld rekenblad house-  en discomuziek : Geluidonderzoek Horeca
Geluidonderzoek Horeca - Voorbeeld rekenblad house disco muziek

Geluidonderzoek Horeca – Voorbeeld rekenblad house disco muziek

Hieronder ziet u een eenvoudige berekening van het maximaal toelaatbare muziekniveau in een horecabedrijf op basis van in situ verrichte geluidsisolatie metingen rekening houdend met het standaard popmuziek en standaard housemuziek spectrum zoals deze door het ministerie van VROM zijn voorgeschreven. Op basis van de gemeten geluidsisolatie met roze ruis (roze-witte-ruis.htm) kan het maximaal toelaatbare muziekniveau binnen de horecagelegenheid  worden berekend. Uitgangspunt is hierbij de geluidseisen uit de van toepassing zijnde AmvB of Wet milieubeheer vergunning.