Lichtbelasting

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. licht opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem telefonisch contact met ons op bel.: 0182-352311.

Lichtbelasting op de gevel voor het bepalen van hinder
Lichthinder door Sportvelden

Verlichtingssterkte

  1. Bepaal de totale verlichtingssterkte E gemeten met de verlichting van het terrein of reclame aan. Verticale verlichtingssterkte (lx)
  2. Bepaald de afzonderlijke bijdragen van elke lichtbron aan de verlichtingssterkte, rekening houdend met het normzicht. Sommering van Enorm i over N lichtbronnen geeft de totale bijdrage van het terrein aan de verticale verlichtingssterkte. De verlichtingssterkte per lichtbron wordt meestal bepaald met een luminantiemeter. De meethoek β van de luminantiemeter wordt zo gekozen dat deze de lichtbron omsluit. verticale verlichtingssterkte per lichtbron E (lx)

Formule : lichtsterkte hinder

Lichtsterkte

1. Bepaal de lichtsterkte voor elke afzonderlijke lichtbron Ii

Formule : lichtsterkte hinder

2. Als een cluster van lichtbronnen zich binnen en cirkel van 20′ bevindt, kan dit opgevat worden als één lichtbron.eenheden


Bron : Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde zie www.nsvv.nl
Voor het bepalen van lichthinder wordt verwezen naar de algemene richtlijnen betrefffende lichthinder zoals beschreven in de delen 1 : Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting; deel 2 : Terreinverlichting; deel 4 : Reclameverlichting. Anno 2017 zijn deze 4 delen opgenomen in de NSVV publicatie LICHTHINDER.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk